„Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията.

Основна цел на проекта

Подобряване ефективността на Агенцията по вписванията,  идентифициране на възможните проблемни области и слабости в организацията и структурата и създаване на предпоставки за ефективно и ефикасно управление. Оптимизирането на организационната структура и на работните процеси в администрацията на Агенция по вписванията и от там до евентуални промени в нормативната база, регулираща дейността й.