„Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

Основна цел на проекта: Установяване на нов модел за извършване на функционални прегледи по хоризонтални и секторни политики

Специфични цели:

  • Създаване на методологическа рамка за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики
  • Подобряване на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността в 5 пилотни хоризонтални или секторни политики