Разработване на проектно предложение „Повишаване на конкурентноспособността на Абати АД, чрез въвеждане на нов продукт - Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието"

Основна цел на договора

Консултиране на инвестиционната идея на кандидата за допустимост и целесъобразност с оглед конкретната схема, дефиниране на възможните рискове и изготвяне на стратегия за управлението им, дефиниране на оптимална инвестиционна концепция за целите на проекта, с оглед на специфичните изисквания на схемата, разработване на проектно предложение, бюджет и други изискуеми документи.