Публикувано на 17 декември 2018

Ню Ай АД като част от ДЗЗД Регионална здравна инфраструктура подготви проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020. Проектът бе одобрен от ЕК – http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kiril-ananiev-vchera-evropejskata-komisiya-po-bezp/

Още от блога