Изпълнителен директор, член на УС на Българска асоциация на консултантите по европейски програми

LinkedIn

Силвия е консултант с 11-годишен опит в предприсъединителни  и оперативни програми на ЕС, както и в международни донорски програми.

Участвала е в разработването и управлението на проекти за български компании и структури на държавната администрация по ОП Добро управление, ОП Конкурентоспособност, ОП Регионално развитие, ОП Околна среда,  ФАР и международни донорски програми.

Специфичен опит в областта на функционалния анализ на публични структури, оценка на въздействието на законодателни и стратегически актове, анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти, бизнес анализ.

Опит като оценител на проектни предложения по централизирани програми на ЕС.

Завършила е Културология в Софийски университет Св. Климент Охридски.

Специализация в областта на проектно управление и бизнес анализ.