Ръководител проекти

LinkedIn

Христо е експерт с опит в областта на стратегическо планиране, оценка на въздействието, икономически и финансов анализ.

Преди да се присъдени към екипа на Ню Ай работи в администрацията на Министерския съвет на Република България, както и в Комисията за финансов надзор, където изготвя и участва в разработване на политики и препоръки за подобряване на публичното управление. Част от екипа разработил  нов длъжностен класификатор и новия модел на заплащане в държавната администрация, както и Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството и Стандарти за провеждане на обществени консултации. Съавтор на Програмата за защита на потребителите на небанкови финансови услуги, както и анализи и икономически доклади, свързани с изпълнението на програмата на правителството.

Като част от екипа на фирмата ръководи процеса по разработване, управление и консултиране на проекти за финансиране по Европейски програми. Участвал е в проекти за интегрирано развитие на градските райони, за подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики,  включително чрез въвеждане на комплексно административно обслужване. Част от екипа по разработване на Информационна система за управление и наблюдение, както и по структуриране на финансовите инструменти за ОП Иновации и конкурентоспособност.

Завършва Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, специалност „Финанси и кредит“. Притежава и магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“. Има допълнителни квалификации към Международен валутен фонд и Виенски институт, Националното училище по администрация на Франция (ЕNА),  Колежа на Европа в Брюж, както и MIB Училището по мениджмънт в Италия, гр. Триест.