Изпълнителен директор

LinkedIn

Емилия има повече от 12-годишен опит в Столична община, като директор на дирекция „Европейски програми и проекти“.

Участвала е в разработването, изпълнението и управлението на проекти, по които общината е била бенефициент, финансирани със средства от европейски фондове и програми -Оперативни програми за България – Структурни фондове и кохезионен, Европейски социален фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие, Световна банка, МФ „Козлодуй“ (МФК), INTERREG IVC, INTERREG Europe, HORIZON2020, SEE, Intelligent energy Europe, URBACT, 6th, 7th Framework, Eurocities и др.

Специфичен опит,  като ръководител на проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, МФ „Козлодуй“, Европейско икономическо пространство.

Зашършила е Социология и Европейска публична администрация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.