Експерт бизнес развитие

LinkedIn

Емилия е консултант, анализатор на политики с опит в изготвянето на проекти, идентифицирането на източници на финансиране, управлението на проекти, тяхното отчитане и публично представяне.

Преди да се присъедини към екипа на „Ню Ай“ ръководи и участва в многобройни български и международни проекти в подкрепа на гражданското общество, демократичния процес и публичните политики. Професионален опит в изготвянето на политически, социални и икономически анализи, както и практика в сферата на политическия маркетинг, пъблик афеърс и връзките с обществеността.

Със своя професионален опит и умения Емилия участва в аналитичната работа на „Ню Ай“ по проекти в областта на градското развитие и политики, административната реформа и предприемачеството.

Има магистърска степен по Политически науки от Central European University – Будапеща и специализации по Политическо лидерство от Robert Schuman Institute – Будапеща и Връзки с обществеността от M3 Communications College – София.