Младши консултант

Участие в подготовката, окомплектоване и подаване на проектни предложения за финансиране по европейски и национални програми. Изготвя оферти за предоставяне на услуги на клиенти.  Проучва възможностите за финансиране от европейски фондове и други донорски програми.