Публикувано на 14 декември 2017

Демонстрирани бяха регистрация с ПИН код и гласуване в три стъпки, като системата дава възможност за корекция на вота преди окончателното му изпращане при неограничен брой на гласуванията от един и същ IP адрес.

В изпълнение на първа фаза по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ Държавната агенция „Електронно управление“, в партньорство с Централната избирателна комисия, проведоха две симулации на електронно гласуване по интернет. Системата за електронен дистанционен вот, използвана в Естония, бе препоръчана за целите на симулациите в проучването и анализа на добрите практики в международен план, извършени от консултантската компания „Ню Ай“ АД.

В първия ден на събитието системата за електронен дистанционен вот бе представена и демонстрирана от представители на изпълнителя с участието на представители на Държавна агенция „Електронно управление”, на Централната избирателна комисия (ЦИК) и на Обществения съвет към ЦИК, Националното сдружение на общините в Република България, Администрацията на Министерския съвет, Народното събрание и медии. Симулирани бяха гласувания с измислени партии и кандидати за народни представители и за представители в Европейския парламент.

Препоръките в анализа на изпълнителя, а впоследствие и техническото задание за разработването на пилотната система за гласуване по интернет, ще бъдат публикувани от Държавната агенция „Електронно управление“, обяви зам.-председателят на ДАЕУ Александър Йоловски. „Ще се придържаме към този открит подход, като целта ни е да насърчим широкия обществен дебат“, подчерта Йоловски пред участниците в събитието.

Демонстрирани бяха регистрация с ПИН код и гласуване в три стъпки, като системата дава възможност за корекция на вота преди окончателното му изпращане при неограничен брой на гласуванията от един и същ IP адрес.

Повече информация за параметрите на системата, за механизмите за проверка и криптиране на вота, ще бъде представена на втория ден на събитието, 14 декември (четвъртък), от 10.00 ч. до 15.30 ч. в конферентна зала „Витоша“ 1 на „Витоша Парк Хотел“ (ул. „Росарио“ 1) в столицата. На обсъждане ще бъдат подложени и резултатите от анализа и препоръките към българската система за дистанционно електронно гласуване.

Проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ се осъществява от Държавна агенция „Електронно управление“ в партньорство с Централната избирателната комисия (ЦИК) по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.https://www.e-gov.bg/bg/news/59

Още от блога