Публикувано на 28 август 2018

Държавната администрация ще прави функционалните си анализи не на цялостни звена (агенции и т.н.), както досега, а по политики. Въз основа на резултатите от анализите ще се прави и реформа в администрацията. Създаването на методиката за функционалните анализи е заложено в проекта „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, който е финансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Красимир Божанов, който ръководи дирекция „Модернизация на администрацията на Министерския съвет“, обясни, че целта на проекта е да изпълни мярката за преминаване на нов тип функционални анализи, които да имат по-широк поглед, да обхващат теми, да видят докъде се простират правомощията на една институция и сивите зони. Ако анализираме агенцията за закрила на децата, ще излезе, че е прекрасна агенция, но не и ролята й, даде пример Алеко Джилджов. Той каза, че новата методология ще постави специален акцент върху ефективността и ефикасността. „Искаме резултати, защото гражданското общество и медиите имат завишени очаквания“, добави Джилджов. От презентацията му се разбра, че в България има 597 административни структури с обща численост около 144 000 души. Според Джилджов има устойчива тенденция към намаляване на администрацията, след като през 2012 г. е забранено увеличаването на числеността, а тази ситуация е благоприятна за правенето на реформи.
Втората част на проекта предвижда тестване на актуализираната методология и провеждане на пилотни функционални анализи на 5 хоризонтални или секторни политики. Резултатите от анализите ще бъдат използвани при реализирането на реформите в следващите години.

Анализ на предишната оперативна програма „Административен капацитет“ е показала, че „извършването на функционални анализи на отделни администрации е довело до ограничени промени от вътрешно организационен характер, а настъпилите ограничени промени са свързани с малка част от цялата администрация“. Досега те се извършват по методика от 2008 г.

Проектът е на стойност 1.1 млн. лв., а изпълнител е обединение „Ню Ай – Сиела Норма“.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/07/31/3290029_administraciiata_shte_analizira_politiki_a_ne/

Още от блога